WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Digital vägvisning


Ett komplement till traditionell och statisk vägvisning är möjligheten att arbeta med digitalt överförda budskap. En inbyggd skärm i skylten visar alltid den information som förmedlas av vår skyltserver. Innehållet på skylten ändras av oss eller våra kunder och uppdateringarna går ut till skylten omedelbart.Systemet fungerat med trådlösa WiFi-nätverk eller över 3G-telefonnätet där täckning inte finns för WiFi.