WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Taktila skyltar


Taktil skyltning är den typ av vägvisning som hjälper personer med olika former av synnedsättningar att hitta rätt väg i en byggnad. Det taktila budskapet förs ofta fram genom att man tillverkar texten med upphöjd relief, sk. taktil text. Man kan också skriva texter på skyltar med punktskrift. Man kan kombinera traditionell folietext med punktskrift för att både seende och de personer som har synhandikapp ska kunna läsa. Kombinationer med Tatil text och punktskrift är att föredra efter som då kan alla ta till sig information och hänvisningar.

Det är viktigt med material och utformning när man skapar vägvisning med taktil information. Var sitter skylten är bara en del av hur man gör skyltningen tillgänglig, hur är kulörerna valda, vilka kontraster mellan bakgrund och text uppnår man. Även termiska faktorer är viktigt att tänka på när man utformar sin skylt. Vi har lång erfarenhet och utbildar oss ständigt för att vara en kunnig partner på detta området.